Länkstig

Kopiering och reparation av DNA

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Det humana genomiska materialet består av 3 miljarder baspar. Varje gång en cell delar sig måste basparen kopiera sig utan misstag. Detta är anmärkningsvärt, för om en människa skulle göra samma uppgift så skulle det krävas 200 kopior av en 1000 sidors bok utan ett enda misstag. Vi i Anders R. Clausens forskningsgrupp vill förstå mekanismerna för hur det humana genomet kopieras. Det kan hjälpa oss att förstå den molekylära mekanismen på en genomisk nivå av hur en frisk cell utvecklas till en cancercell eller hur den genetiska defekten skadar genomet. Kunskapen kommer att vara viktig när det kommer till att utveckla nya anticancerläkemedel eller läkemedel mot genetiska sjukdomar.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan.

 

Gruppmedlemmar

Anders R. Clausen

Andranik Durgaryan