Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ålderskontroversen 2015-2019 - En dokumentstudie om åldersteknologier i svensk asylrätt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Under de senaste åren har en livlig debatt pågått i Sverige som rör gränsen mellan barn och vuxen i asylärenden. Debatten har fokuserat på hur det avgörs om någon är ett barn eller ej och (o)säkerheterna kring den nya medicinska teknologin för åldersbedömning som började användas i mars 2017. Resultat från medicinsk bedömning används som ett av flera möjliga bevismedel i den juridiska prövningen gällande huruvida en asylsökande gjort sannolikt att hen är ett barn eller ej. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt ramverk, och med hjälp av teoretiska verktyg från framförallt STS och barndomssociologi, studeras i detta avhandlingsprojekt hur åldersbedömningar görs inom det svenska asylsystemet under 2015-2019.

Studien är en dokumentetnografi och fokus ligger på: 1) etableringen av problemet som den nya teknologin syftar till att lösa, (2) hur teknologin ifrågasätts och försvaras, och (3) hur den samlade åldersbedömningen görs i asylrättsliga beslutsdokument.