Göteborgs universitet
Bild
assess logo
Länkstig

Kalender

Det här är på gång på forskarskolan ASSESS.

Vårterminen 2022

1 januari

Nyantagna doktorander välkomnas till forskarskolan ASSESS.

21 januari

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS  kl. 14-15: Tema kommunaliseringen

25 februari

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS kl. 14-15: Tema friskolereformen

23 mars

Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat i grundskolan på lokal, regional och nationell nivå, 1988 till 2020

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Tid: Onsd. 23 mars 2022 kl 15:15-17:00

Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf, Uppsala universitet
 

25 mars

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS kl. 14-15: Tema Lpo94

April

Kursen Regressionsanalys i utbildningsvetenskaplig forskning startar.

22 april

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS  kl. 14-15: Tema Lgr22

20 maj

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS kl. 14-15: Tema ej bestämt

17 juni

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS kl. 14-15: Tema ej bestämt

Höstterminen 2021

10 september

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS

30 september

Doktorand Samantha Erlich, Stockholms universitet, planeringsseminarium

1 oktober

Sista ansökningsdag för nya doktorandtjänster i ASSESS

8 oktober

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS

25–26 oktober

ASSESS årliga konferens. (Endast för medlemmar av forskarskolan)

29 oktober

Välkomna på informationsmöte om databasen UGU och de data och variabler som finns tillgängliga för forskning: 29 oktober och 10 december båda tillfällena kl. 9-10 på zoom.

Kontakta Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se, för att få zoomlänken till mötet.

5 november

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS

8 november

Kursen Validitetsteori för utbildningsvetenskapliga mätningar startar

16/17 november

Doktorand Mari Lindström, Göteborgs universitet, planeringsseminarium

10 december

Zoom-fika för medlemmar i ASSESS.

Informationsmöte om databasen UGU och de data och variabler som finns tillgängliga för forskning: 29 oktober och 10 december båda tillfällena kl. 9-10 på zoom.

Kontakta Alli Klapp, alli.klapp@ped.gu.se, för att få zoomlänken till mötet.

15 december

Doktorand Anna Soloveva, Uppsala universitet, 10%-seminarium