Bild
Skrivmaskin och ordet Nobel Prize på papper
Foto: Shutterstock
Länkstig

Forskare som kan kommentera Nobelprisen 2022

På denna sida listas löpande forskare vid Göteborgs universitet som för journalister kan kommentera årets Nobelpris.

EKONOMI

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2022 tilldelas Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig. De får priset för att de förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin och särskilt vid finanskriser. 

Läs mer om priset i pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien: Ekonomipriset 2022: Deras upptäckter lär samhället hantera finanskriser bättre

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera priset:

FRED

Nobels fredspris 2022 tilldelas Ales Bialiatski från Belarus, den ryska människorättsorganisationen Memorial och den ukrainska den ukrainske människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. Dessa tre representerar civilsamhället i sina hemländer. De tre visar på civilsamhällets betydelse för demokrati och fred.

Läs mer i pressmeddelandet från den norska Nobelkommittén: Nobels Fredspris for 2022

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera priset:

Kamal Makili-Aliyev, som forskar om implementering av mänskliga rättigheter i post-sovjetiska stater, kommenterar Nobels fredspris till Ales Bialiatski, Memorial och Center for Civil Liberties så här:

Årets fredspristagare belyser vikten av att sträva mot demokrati och demokratisk förändring i världen. Det är väldigt talande att aktörer som blivit symboler for demokratisk förändring i Ryssland, Ukraina och Belarus tilldelas Nobels fredspris. Det påminner oss om att demokratin ännu inte vunnit överallt i Europa och att vägen till fred går genom demokratisering.

KEMI

Nobelpriset i kemi 2022 tilldelas Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal, och K. Barry Sharpless, för utveckling av klickkemi och bioortogonal kemi.

Läs mer om priset i pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien: Nobelpriset i kemi 2022: Det säger bara klick – sedan sitter molekylerna ihop

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera priset:

FYSIK

Nobelpriset i fysik 2022 tilldelas Alain Aspect, John Clauser och Anton Zeilinger för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap.

Läs mer om priset i pressmeddelandet från Kungl. Vetenskapsakademien: Nobelpriset i fysik 2022 – Sammanflätade tillstånd från teori till teknologi

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera priset:

FYSIOLOGI ELLER MEDICIN

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2022 tilldelas Svante Pääbo för hans upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution.

Läs mer om priset i pressmeddelandet från Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet: Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022

Forskare vid Göteborgs universitet som kan kommentera priset: