Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Workshop om ritualstudier

Kultur & språk

Nätverket för studier av levd religion och samhälle, Göteborgs universitet, och Religionssociologiska föreningen i Sverige bjuder in till en workshop där du är välkommen att presentera din forskning inom fältet.

Workshop
Datum
21 okt 2021
22 okt 2021
Tid
12:00 - 17:00
09:00 - 13:00
Plats
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, samt via Zoom

Du kan antingen presentera ett paper eller lägga fram en text som du vill få synpunkter på. Vi välkomnar presentationer av pågående fältforskning, olika former av ritualanalyser och teoretiska diskussioner om ritualer. Även historiskt förankrade bidrag kan presenteras.

Workshopen vänder sig i första hand till forskare och doktorander i religionsvetenskap och angränsande discipliner. Det finns möjlighet för doktorander att få resa och logi finansierad (max 2 500 kronor) av Religionssociologiska föreningen i Sverige genom ansökan till föreningen: www.religionssociologi.se Medlemskap krävs.

Professor emerita Anne-Christine Hornborg (Lunds universitet) inleder workshopen med anförandet ’Doing the rite thing’: tankar om ritualstudier.

Vår förhoppning är att konferensen ska kunna äga rum som ”blended” aktivitet: både online och på campus. De som är på plats har möjlighet att äta lunch och middag tillsammans. Om du vill presentera din forskning är deadline för abstracts (250 ord) den 15 augusti. Om du endast vill delta är deadline den 15 september. Du som vill lägga fram en text skickar den till oss senast den 15 september.

Tid: 21-22 oktober 2021, lunch till lunch.

Språk: svenska, norska och danska.