Bild
Jumping whale
Foto: Linus Hammar
Länkstig

Western Indian Ocean Symphony – ett nylanserat verktyg för havplanering

Hållbarhet & miljö

Hur påverkas havets ekosystem av mänsklig påverkan? WIO Symphony gör det möjligt att genom visualisering testa olika sätt att använda havet i västra Indiska oceanen. I detta Sea and Society berättar Eric Strömberg om arbetet med att ta fram verktyget och hur det kan användas.

Webinar
Datum
9 feb 2023
Tid
12:05 - 13:00
Plats
Zoom webinar

Medverkande
Eric Strömberg, Master student in Sea and Society, University of Gothenburg.
Bra att veta
In english
Arrangör
Centrum för hav och samhälle

Om WIO Symphony

WIO Symphony är ett webb-baserat miljöbedömningsverktyg som gör det möjligt att genom visualisering testa olika sätt att använda havet. Verktyget har utvecklats för att bistå i havsplaneringen i västra Indiska oceanen.

Projektet är ett samarbete mellan Nairobikonventionen, dess tio medlemsländer i Östafrika och ett team av svenska myndigheter som leds av Havs- och vattenmyndigheten.

Om talaren

Bild
Eric Strömberg, master student in Sea and Society,
Eric Strömberg.

Eric Strömberg är student på det tvärvetenskapliga masterprogrammet Hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Nyligen avslutade han en praktikplats inom WIO Symphony-projektet och påbörjade sin masteruppsats med fokus på svensk havsplanering.

Om Sea and Society Talks

Sea and Society Talks en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.

Länk till webinar

Länk till webinariet skickas ut efter anmälan.