Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Banner för webbinarium, För en skola på vetenskaplig grund!
Länkstig

Webbinarium – Tillsammans för en skola på vetenskaplig grund!

Forskning
Utbildning & lärande

Den praktiknära forskningen i förskola och skola blir allt viktigare. Ta del av erfarenheter från de pågående ULF-forskningsprojekten i Göteborgsregionen och lyssna på panelsamtal om förutsättningar för dess utveckling och framtid.

Seminarium,
Webinar
Datum
22 feb 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Online
Kostnad
Gratis
Sista anmälningsdag
18 februari 2021

Medverkande
Maria Andersson, skolchef, förskola och grundskola, Kungsbacka kommun.
Jonas Emanuelsson, föreståndare för CUL, centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet.
Pär Gustafsson, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och ordförande i utbildningsnämnden, Göteborgs stad.
Åke Ingerman, dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Maria Jarl, rektorsråd lärarutbildningsfrågor och projektägare för ULF vid Göteborgs universitet.
Helene Odenljung, ordförande utbildningsgruppen Göteborgsregionen.
Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad.
Martin Tallvid, lektor på center för skolutveckling, Göteborgs stad.
Helle Wijk, viceprefekt, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen.
Åsa Lindell, moderator
Arrangör
Göteborgs universitet, Göteborgsregionen, Göteborgs stad
Anmälan är stängd.

ULF står för utveckling, lärande och forskning och är en nationell försöksverksamhet som arbetar för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet. Detta genom praktiknära forskning med utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap. Vi går nu in i femte året i projektet och vill tillsammans med er reflektera kring hur en skola på vetenskaplig grund kan gynna barn och elever. Projektledningen för ULF i Göteborgsregionen välkomnar dig att lyssna på panelsamtal och intervjuer där beslutsfattare och sakkunniga samtalar om praktiknära forskning. Det kommer också gå att ställa frågor till deltagarna via chatten.