Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Foto av fauxels från Pexels
Länkstig

Webbinarium om smart specialisering i Västra Götaland

Samhälle & ekonomi

Välkomna till ett webbinarium om smart specialisering i Västra Götaland, en del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.

Seminarium
Datum
21 okt 2020
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Webbinarium youtube

Medverkande
Martin Henning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Joakim Boström Elias, Myndigheten för Kulturanalys, f.d. Västra Götalandsregionen
Maria Strömberg, Business Region Göteborg
Mats Jägstam, Science Park Skövde
Moderator: Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen
Arrangör
Reväst & Västra Götalandsregionen

Varmt välkomna till ett webbinarium om smart specialisering i Västra Götaland, en del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Smart specialisering som policykoncept handlar om att identifiera en regions komparativa fördelar. Det handlar om att värna det som bidrar stort till den regionala ekonomin men det handlar lika mycket om att bidra till att bredda och diversifiera det regionala näringslivet. Smart specialisering i Västra Götaland syftar till att stödja förnyelse, experimenterande och diversifiering med utgångspunkt i existerande kunskapsbaser och med hållbar utveckling som mål. Under seminariet kommer två nya rapporter presenteras som beskriver regionala specialiseringar i Västra Götaland utifrån olika perspektiv:

Den regionala arbetsdelningens anatomi – Perspektiv från yrken, branscher och funktioner presenteras av Martin Henning

Rapporten utforskar idén om att regional specialisering idag är kopplad snarare till olika funktioner i produktionslogiken av varor och tjänster, än till specifika branscher. Under seminariet kommer Martin Henning att berätta mer om vilken funktionell specialiseringsprofil Västra Götaland har både regionalt och lokalt.

Regionala specialiseringar och tillväxtmotorer - ett underlag för strategi om smart specialisering i Västra Götaland presenteras av Joakim Boström Elias

Rapporten studerar existerande specialiseringar genom att identifiera de delar av Västra Götalands näringsliv som uppvisar relativt stora resursansamlingar. Joakim Boström Elias kommer under seminariet berätta om vilka existerade specialiseringar som finns i Västra Götaland.

Vad bör rapporternas slutsatser få för påverkan på Västra Götalandsregionens kommande strategi för smart specialisering, en del av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030?

Paneldiskussion med:
Maria Strömberg, Business Region Göteborg
Mats Jägstam, Science Park Skövde
Martin Henning, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Joakim Boström Elias, Myndigheten för Kulturanalys, f.d. Västra Götalandsregionen

Moderator: Hanna Blomdahl, Västra Götalandsregionen