Bild
grafisk illustration av en folksamling
Foto: Pixabay
Länkstig

Webbinar: How to grasp cooperation in Citizen (Social) Science projects beyond invited and uninvited participation?

Kultur & språk

Webbseminariet om Citizen Science gästas av Claudia Göbel, från University Halle-Wittenberg, Tyskland. Hennes föredrag har titeln How to grasp cooperation in Citizen (Social) Science projects beyond invited and uninvited participation? Reflections based on an empirical study on CSS in Germany. Alla intresserade är välkomna!

Webinar
Datum
26 nov 2021
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Webinar
Ytterligare information
Zoom-länk

Medverkande
Claudia Göbel, Institute for Higher Education Research at University Halle-Wittenberg, Germany
Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Detta webbseminarium fokuserar på Citizen Social Science (CSS) - medborgarforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Claudia Göbel ger en inblick i hur CSS-forskning ser ut i Tyskland.

”Jag kommer att presentera resultat från kvantitativa och kvalitativa studier i ett nyligen genomfört forskningsprojekt om CSS-aktiviteter initierade inom och utanför akademiska institutioner.”
Mer detaljerad beskrivning finns på den engelska evenemangssidan.


Claudia Göbel är verksam vid Institutet för Högskoleforskning (HoF) vid Högskolan Halle-Wittenberg. Hon är samhällsvetare och praktiker inom området Citizen Social Science (CSS).

The University of Gothenburg Webinars on Citizen Science

Webbinariet är en del av en serie om ny utveckling inom området medborgarvetenskap. Citizen science ska här tolkas i vid mening, inklusive olika deltagande forskningsaktiviteter inom natur- och samhällsvetenskap och humaniora, samt samhällsbaserade initiativ.

Vi välkomnar presentationer och diskussionsunderlag om fenomenet medborgarvetenskap, inklusive historiska såväl som STS-informerade studier av aktuella frågor.