Länkstig

Verksamhetsteori som redskap för att förstå och utveckla skolverksamhet

Utbildning & lärande

Seminarie med Helena Wallström, lektor vid IPS och med drygt 20 års erfarenhet från olika positioner i gymnasieskolan och Ingela Andersson, adjunkt och doktorand vid IPS med en bakgrund i gymnasieskolan.

Seminarium
Datum
2 mar 2022
Tid
16:00 - 17:30
Plats
zoom

För att skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete ska ge framgång och ökad måluppfyllelse krävs goda tankeredskap som hjälper oss att systematisera, förstå och tala om det som sker i våra verksamheter på ett tillförlitligt och innovativt sätt. I det här seminariet ger Helena och Ingela exempel på hur verksamhetsteori kan hjälpa oss. Det gör de med utgångspunkt i sin forskning och sina erfarenheter av gymnasieskolors verksamhet. 

Helenas forskningsintresse rör organisering och styrning av lärares arbete och fortbildning. Ingelas forskningsintresse omfattar organisering och styrning av gymnasial yrkesutbildning, samt hur yrkesutbildning formas i samverkan mellan skola och arbetsplats.

 

Möteslänk:: https://gu-se.zoom.us/j/63411978896?pwd=R0phVk5reFVBdTU1bFlDNnpMZTVVZz09&from=addon

Mötes ID:  634 1197 8896

Lösenord: Kontakta Stina Jerdborg för att få lösenordet

 

Varmt välkomna till Kollegiet för utbildningsledarskap hälsar Stina Jerdborg, sekr. och Ulf Blossing, ordf.