Länkstig

Verksamhetsteori, formativa interventioner och Change Laboratory

Utbildning & lärande

Med Annalisa Sannino som är professor vid Tampere universitet i Finland. Annalisa välkomnas som gästprofessor i forskningsmiljön SKUL (Skolutveckling och ledarskap) vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik under maj månad 2022.

Seminarium
Datum
11 maj 2022
Tid
16:00 - 18:00
Plats
Pedagogen Hus A, information om sal kommer

Vi är mycket glada att få ha gästprofessor Annalisa Sannino från finländska Tampere universitet hos oss. Annalisa är internationellt erkänd forskare och mycket framstående verksamhetsteoretiker och har bland annat arbetat med interventionsmetoden Change Laboratory. Vid detta seminarium får du möta Annalisa, som berättar om verksamhetsteori, formativa interventioner och Change Laboratory. Jämförelser görs med andra (närliggande) interventionsansatser så som aktionsforskning.

Seminariet ges i samverkan med Kollegiet för aktionsforskning.

Varmt välkomna till Kollegiet för utbildningsledarskap hälsar Stina Jerdborg, sekr. och Ulf Blossing, ordf.