Bild
Skola illustration
Foto: Skola Vektorer av Vecteezy
Länkstig

Värsta bästa skolan – Om unga i förorten och segregation i skolan

Utbildning & lärande

Seminarium med Jonas Lindbäck, doktor i barn och ungdomsvetenskap, verksam som biträdande forskare samt universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse rör frågor om ungas vardag och livsvillkor i relation till skola, utbildning, segregation och plats.

Seminarium
Datum
8 jun 2022
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Pedagogen A-huset, sal A1 336 och Zoom

I en av Göteborgs förorter ligger Björkskolan. Skolan har beskrivits som en av stadens sämsta och en stor del av eleverna lämnar högstadiet utan att vara behöriga till gymnasiet. Men hur förhåller sig eleverna till sin skola? Vilken betydelse fyller skolan för dem, och hur beskriver de sig själva och sina utbildningsmöjligheter?

Denna presentation utgår ifrån en etnografisk studie på en kommunal grundskola i en socioekonomiskt utsatt stadsdel med elever i årskurs 8 och 9. I fokus för studien står elevernas beskrivningar av vad det innebär att vara elev i Björkskolan. Vi får ta del av hur eleverna svarar på och förhåller sig till berättelserna om deras skola och om eleven i förorten, samt hur eleverna själva beskriver skolans roll och betydelse för dem. I presentationen lyfts även hur eleverna själva positionerar sig i förhållande till utbildning och studier, samt hur det kan förstås i relation till platsen och de specifika omständigheter som kännetecknar deras tillvaro.

Länk till avhandling: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/68282

Länk till mötet: Zoom-rum-kollegiet
Passcode: ILS
 

Varmt Välkomna!

Kollegiet ILS: Ordförande Monica Johansson, Sekreterare Helena Josefsson

Utbildningssociologiska kollegiet: Ordförande Andreas Ottemo, Sekreterare Alexandra Söderman