Bild
Våg
Länkstig

Världshavsdagen 8 juni: Skydda havet!

Hållbarhet & miljö

Fira Världshavsdagen på Sjöhistoriska museet i Stockholm! Forskare, myndighetspersoner och beslutsfattare ger sin syn på varför och hur vi ska skydda 30 procent av världshaven till år 2030, enligt den globala överenskommelse som FN:s medlemsstater nyligen enades om efter många års förhandlingar. Det går även att delta digitalt.

Föreläsning
Datum
8 jun 2023
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm
Antal platser
90

Medverkande
Anna Lindstedt, Sveriges havsambassadör
Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
Karin Lexén, Naturskyddsföreningen
Lena Tingström, Havs- och vattenmyndigheten
Mats Djurberg, Sjöhistoriska museet
Mattias Sköld, Sveriges lantbruksuniversitet
Annica Sandström, Luleå tekniska universitet
Joel Wiklund Hult, Svenska Unescorådet
Karin Wall, Havs- och vattenmyndigheten
Bra att veta
Seminariet hålls på svenska.
Arrangör
Havsmiljöinstitutet, Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Polarforskningssekretariatet, Svenska Unescorådet, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet, Stockholms unversitet och Universeum.

Efter många år av förhandlingar har FN:s medlemsländer äntligen enats om globala regler för hur miljön i världshavet ska skyddas för att bevara biologisk mångfald och få ett hållbart nyttjande av havets resurser. Avtalet ses som avgörande för att nå målet att skydda 30 procent av världshavet till år 2030.

Sveriges havsambassadör Anna Lindstedt inledningstalar. Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, tar därefter över stafettpinnen och berättar om varför vi behöver skydda havet och hur det kan hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.
Lena Tingström på Havs- och vattenmyndigheten berättar om vad avtalet innebär och vad som förväntas av Sverige i arbetet med att skydda havet. Därefter blir det ett panelsamtal om hur långt Sverige har kommit hittills, vad som har gjorts, hur det har gått och vad som återstår.

Efter en kort paus tar vi på oss de visionära glasögonen. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen tar oss med under ytan i ett skyddat hav och berättar vilka mervärden det kan ge oss. Visionen följs upp av ett panelsamtal om vad som behövs nationellt och internationellt för att skydda 30 procent av havet till år 2030 och om det verkligen räcker det för att vi ska nå ett välmående hav med bevarad biologisk mångfald.

Evenemanget avslutas med mingel i museets café och musik av flöjt- och gitarrduon HAV.

Moderator: Zandra Thuvesson, Formas.

Program

13:00 Välkommen till Sjöhistoriska museet! Mats Djurberg, museichef.

13:05 Firandet av Världshavsdagen inleds av Anna Lindstedt, Sveriges havsambassadör.

13:10 Värdet av ett skyddat hav. Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

13:20 Vad innebär den globala överenskommelsen om att skydda havet? Lena Tingström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

13:30 Vad har Sveriges gjort så här långt och vilka resultat har det gett? Panelsamtal med Mattias Sköld från SLU Aqua, Annica Sandström från Luleå tekniska universitet och Lena Tingström från Havs- och vattenmyndigheten, Kerstin Johannesson från Göteborgs universitet.

14:00 Bensträckare

14:10 Hur ser ett skyddat hav ut och vad kan det ge oss människor? Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

14:25 Panelsamtal om hur Sverige kan arbeta nationellt och internationellt för att skydda 30 procent av havet till år 2030 och hur starkt skydd som behövs. Medverkande: Karin Lexén från Naturskyddsföreningen, Karin Wall från Havs- och vattenmyndigheten, Joel Wiklund Hult från Svenska Unescorådet och Anna Lindstedt, Sveriges havsambassadör.

15:00 Avslutning

15:00-16:00 Efter seminariet bjuds på mingel i museets café och musik av flöjt- och gitarrduon HAV. Det finns också möjlighet att besöka museets nyöppnade utställning Planet och Plastic?