Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Variationsteorin i praktiken – Vad en lärandeteori kan bidra med till lärares undervisning

Utbildning & lärande

En aktionsforskningsstudie av Henrik Hansson (lärare, lärarfortbildare och doktorand vid Jönköping University).

Seminarium
Datum
6 okt 2021
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Zoom

Uppsatsen baseras på två studier med aktionsforskning som ansats. Det övergripande syftet med uppsatsen var att öka kunskapen om vad vetenskapliga teorier kan bidra med till lärares undervisningspraktik. Det mer specifika syftet var att vidga förståelsen av vad variationsteorin kan bidra med till planering, genomförande och utvärdering av undervisning.

Resultaten visar att en av variationsteorins principer gjorde det möjligt för lärarna att identifiera vad deras elever behövde lära sig, på en detaljerad nivå. Av resultaten framgår även att en annan av variationsteorins principer hjälpte lärarna att konstruera och genomföra uppgifter så att det skapades möjligheter för eleverna att lära det som hade identifierats att de behövde lära sig. Resultaten indikerar även att variationsteorin kan vara ett kraftfullt redskap för lärare att använda när de arbetar tillsammans i professionella gemenskaper med sin dagliga undervisning.

Det digitala rummet nås via följande länk: https://gu-se.zoom.us/j/520814434

Varmt välkomna!

/Åsa Hirsh och Anette Olin (ordf.), Fredrik Dahl & Peter Johannesson (sekr.)

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskning/aktionsforskningskollegiet