Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Varför är det viktigt att barn får möjlighet att utveckla sin förmåga att berätta och hur gör man?

Forskning
Utbildning & lärande

Seminariet handlar om muntligt berättande i förskolan, varför det är viktigt att förskolepersonal berättar och hur de bäst stöttar barns eget berättande och återberättande.

Seminarium
Datum
21 nov 2023
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Pedagogen, hus B, lokal: B1 116

Medverkande
Agneta Pihl, lektor, Förskoleförvaltningen Göteborg
Bra att veta
Seminariet är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Kollegiet för didaktik och barns lärande

Agneta Pihl berättar om sin avhandling om muntligt berättande i förskola. Hon har studerat hur förskolebarn återberättar berättelser de fått höra. Forskningen har inriktats på hur barn tar lyssnares perspektiv, vad de minns och gör om och hur de hanterar fiktiva karaktärers känslor, intentioner och så vidare.

Seminariet inleds med en kort bakgrund till projektet samt forskning och teorier om muntligt berättande. Fokus kommer sedan att vara på varför förskolepersonal ska berätta och hur de kan stötta barns berättande och återberättande.