Bild
implementera
Länkstig

Vårdforskning i samverkan: Webinar om implemenenteringsforskning

Hälsa & medicin

Nätverket ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS), har sedan 2015 samverkat kring vårdforskningsprojekt och forskningsaktiviteter. ViS består av representanter från Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Högskolan i Halmstad, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Nu bjuder ViS in till Webinar på temat implementering.

Webinar
Datum
15 nov 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Digitalt via zoom
Sista anmälningsdag
11 november 2022
Ytterligare information
Zoomlänk

Medverkande
Per Nilsen, professor i implemeteringsvetenskap
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation
Annette Erichsen Andersson, docent i vårdvetenskap
Margit Neher, forskare i implementeringsvetenskap
Petra Svedberg, professor i omvårdnad
Anmälan är stängd.

Anmälan:
Anmäl dig här 

Länk: 
Zoom

Program:

9.00-9.15 Välkomna Helle Wijk professor, Göteborgs universitet 

9.15-9.55 Per Nilsen, professor i implementeringsvetenskap
En introduktion till implementeringsvetenskap

10.00-10.15 Jens Nygren, professor i hälsoinnovation
Integrering av 4 olika perspektiv på förändring som grund för ett forskningsprogram för implementering av AI i hälso- och sjukvården  

10.15-10.30 Margit Neher, forskare i implementeringsvetenskap
AI inom hälso- och sjukvården: en tillämpning av ett implementeringsvetenskapligt perspektiv

10.30.10.45 Petra Svedberg, professor i omvårdnad
Implementering av informationsdriven vård - ett samverkansprojekt inom sårvård 

10.45-11.00 Annette Erichsen Andersson, docent i vårdvetenskap
Implementering av projektet "safe hands" 

11.00-11.10 Paus 

11.10-11.50 Paneldiskussion med frågor till föreläsarna 

11.50-12.00 Avslutning