Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vård och stöd för personer med samsjuklighet i Västra Götaland

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla stöd och behandling till personer med samsjuklighet utifrån sina respektive ansvarsområden. Barn, unga och vuxna med samtidigt beroende och annan psykiatrisk diagnos, eller missbruk och psykisk funktionsnedsättning, har ofta sammansatta behov och kan behöva både kommunala och regionala insatser.

Webinar
Datum
9 nov 2021
Tid
14:30 - 16:00
Plats
Digitalt seminarium, möteslänk skickas ut i samband med anmälan
Kostnad
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag
5 november 2021

Arrangör
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet), Västra Götalandsregionen, VästKom och Länsstyrelsen Västra Götaland

Den regionala kartläggningen

I Västra Götaland har en inventering i syfte att beskriva vård- och stödinsatser som ges till personer med samsjuklighet genomförts under våren 2021.
- Vad visar inventeringen?
- Finns det delregionala skillnader i utbud och tillgänglighet?
- Vilka möjligheter till förbättring har vi?

Föreläsare

- Jenny Rangmar, fil dr och forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen
- Lisbeth Lindahl, fil dr och forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionen
- Marie Wilhsson, fil dr och forskare vid Högskolan i Skövde
- Maria Klamas, fil dr och forskare vid FoU Socialtjänst, Fyrbodals kommunalförbund

Målgrupper

Politiker, chefer, strateger, verksamhetsutvecklare och medarbetare i kommunerna, hälso- och sjukvården, Göteborgs universitet och idéburna organisationer i Västra Götaland.

Ta del av föreläsningen i efterhand

Föreläsningen kommer att filmas och publiceras med textning på CERAs hemsida (www.gu.se/cera) någon vecka efter seminariet.

Kontaktuppgifter

Vid frågor angående anmälan kontakta Karin Hedlund, karin.m.hedlund@vgregion.se.
Vid frågor angående seminariet kontakta Eva Hallberg, eva.hallberg@vgregion.se.
Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund, katarina.englund@gu.se.