Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Våldsprevention i skolan - hinder, strategier och prekära ögonblick

Forskning
Utbildning & lärande

Hur ser skolans förutsättningar att förebygga våld ut? Presentationen fokuserar på det sexualiserade våldet och tar sin utgångspunkt i vad vi vet om ungas våldsverklighet och om våldsprevention.

Seminarium,
Webinar
Datum
23 sep 2021
Tid
13:00 - 14:00
Plats
Online via Zoom.
Ytterligare information
Länk till webinaret i
Zoom

Medverkande
Linnea Bruno, Stockholms universitet
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Från höstterminen 2021 införs ett nytt examensmål för lärarutbildningen, med syfte att stärka sexualundervisningen. Alla lärare ska enligt regeringens överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna ha beredskap att kommunicera och reflektera kring frågor om identitet, sexualitet och relationer. I ett tidigare förslag fanns "samtycke" också med i formuleringen, ett krav som artikulerades inte minst av metoorörelsen från 2017. Presentationen fokuserar på det sexualiserade våldet och tar sin utgångspunkt i vad vi vet om ungas våldsverklighet och om våldsprevention. Empiriska exempel ges från intervjuer och klassrumsobservationer från två svenska utvärderingar av det amerikanska programmet Mentors in Violence Prevention (MVP).

Linnéa Bruno är sociolog och disputerade 2016 vid Uppsala universitet, sedan 2019 lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör barndomssociologi, särskilt barns och ungas positioner och handlingsutrymme i olika slags utsatthet, samt feministiska och andra kritiska perspektiv på statens hantering av våld och våldsprevention. Bland annat var hon redaktör tillsammans med Zulmir Bečević och medförfattare i antologin Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber, 2020. 

Webinaret arrangeras av YPW-kollegiet och är öppet för alla intresserade. Ingen föranmälan krävs.