Länkstig

Vad är fast och vad är löst i verbens semantik?

Kultur & språk

Lisa Holm, Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, talar om verbens lexikala semantik utifrån tre infallsvinklar: lexikal profil, aktionsart och semantiska roller.

Seminarium
Datum
5 sep 2022
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Lokal meddelas senare.

Medverkande
Lisa Holm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Vad är fast och vad är löst i verbens semantik?

När man arbetar med verbsemantik, t.ex. aktionsart, får man lätt intrycket att hela systemet rör sig. Ett och samma verb kan uttrycka många olika saker och samspelet mellan syntax och semantik är intrikat. Men även om verb kan vara ytterst polysema så går det att urskilja lexikala typer (utan klara gränser mellan sig). I mitt föredrag ska jag tala om verbens lexikala semantik utifrån tre infallsvinklar: lexikal profil, aktionsart och semantiska roller. Lexikal profil ska förstås i Langackers bemärkelse och på så sätt att verb tillhör olika verklighets­domäner och i dessa domäner genom sin lexikala profil bidrar med olika typer av betydelse. Jag argumenterar för att ”preciserad kroppslig involvering” (PKI) är en central semantisk egenskap som vissa verb har, andra inte. Verbet jogga har PKI eftersom det anger hur subjektsreferentens kropp är involverad i en viss typ av rörelsemönster. Verbet träna saknar PKI eftersom man kan träna på många olika sätt. Ändå är det ett fysiskt påtagligt verb, ett materiellt verb. Och man kan både vara ute och jogga och vara ute och träna. Jag visar också hur PKI-komponenten är relevant vid analysen av de centrala svenska verben sitta, stå och ligga.