Länkstig

Universell Design för lärande - en aktionsforskningsstudie om lärares lärande

Forskning
Utbildning & lärande

Annelie Mickelssons masterexamen i pedagogik handlade om att undersöka om det var möjligt att implementera universell design för lärande (UDL) i en svensk skolkontext genom att genomföra en aktionsstudie med ett arbetslag för åk 6. Den syftade också till att bidra till en minskning av förtroendeklyftan mellan forskning och vardagspraktik. Amerikanska forskningsstudier har visat att relativt korta fortbildningsinsatser räcker för att påverka hur lärare planerar sin undervisning för en mångfald av elever i stället för ”medelelever”.

Seminarium
Datum
30 nov 2022
Tid
16:45 - 17:30
Plats
A1 336 Pedagogen hus A
Ytterligare information
Zoom länk
Länk till
DiVA

Medverkande
Annelie Mickelsson, doktorand vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) och verksam språk- och speciallärare i grundskolan
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet