Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tova Bennet disputerar i straffrätt

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Tova Bennet disputerar i straffrätt vid juridiska fakulteten i Lund: fredag 25 september 10.15.

Disputation
Datum
25 sep 2020
Tid
10:15 - 13:00
Plats
Lunds universitet

Bra att veta
Disputationen kommer att äga rum digitalt. Mejla pernilla.sandberg@jur.lu.se om du vill delta via länk.

www.jur.lu.se
Härmed meddelas att: Jur.kand. Tova Bennet
för avläggande av juris doktorsexamen i straffrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

Avhandlingen har titeln Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd och ges ut av Norstedts Juridik.