Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tobias Hallén – Pituitary Tumor Surgery – factors influencing outcome

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
28 maj 2021
Tid
09:00 - 12:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Peter Siesjö, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund.

Betygsnämnd: docent Anneli Ozanne (ordf.), professor Johan Hellgren och docent Eva Rask (Örebro universitet).

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen:
Professor Bertil Rydenhag
bertil.rydenhag@neuro.gu.se