Länkstig

Tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Välkommen till ett webbinarium om tobakanvändningens och nikotinanvändningens konsekvenser när det gäller barn och unga. Vi vill inspirera till hur man kan utveckla ett systematiskt tobaks- och nikotinförebyggande arbete i sin verksamhet.

Webinar
Datum
24 nov 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Webbinariet sker digitalt via Youtube. Länk skickas ut senast dagen innan konferensen.
Kostnad
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag
17 november 2021

Anmälan är stängd.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i kommunal verksamhet som exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller idéburen verksamhet. Det riktar sig också till chefer och politiker.

Arrangörer

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad
Evenemanget publicerades på CERAs hemsida (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende)

Program

09.00-09.10 Välkommen! Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad hälsar välkommen.

09.10-09.20 Hur ser ungdomars tobaksvanor ut i Västra Götaland? Maria Gäbel, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

09.20-09.50 Att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland barn och unga – möjligheter och utmaningar. Grete Fochsen och Åsa Lindbäck, utredare från Folkhälsomyndigheten.

09.50-10.00 Paus

10.00-10.20 Unga och nikotin – effekter av användning. Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs Universitet.

10.20-10.40 Från rökfria skolgårdar till tobaksfri skoltid. Niklas Odén, metodutvecklare och sakkunnig i tobaksfrågor.

10.40-11.00 Paus.

11.00-11.20 Om ungas attityder till tobak. Varför börjar unga och hur kan vuxna och samhället bättre stödja unga att förbli tobaksfria? Helen Stjerna, generalsekreterare från A Non Smoking Generation.

11.20-11.40 Lärdomar och utmaningar med att arbeta med tobaksprevention i skolan Ett samtal mellan Aleksandra Stojanovic, biträdande rektor på Nordlyckeskolan i Göteborg och Anna Falk, verksamhetschef och skolchef i Munkfors kommun.

11.40-11.55 Tid för frågor och kommentarer.

11.55-12.00 Avslut.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson på Länsstyrelsen och CERA:
Maribel Basualdo Raneskog
Länssamordnare ANDTS