Bild
Co-Creating Better Blue (C2B2)
Länkstig

Tillsammans skapar vi en hållbar havsbygd: installationer, sjöfart, människor och friska ekosystem!

Forskning
Hållbarhet & miljö

Havet förändras, och vår relation till havet förändras. Vi bebygger havet och vi börjar allt mer förstå att vi är beroende av havet. Låt oss tillsammans skapa en hållbar havsbygd!

Öppet hus
Datum
1 sep 2023
Tid
09:00 - 16:00
Kostnad
Gratis

Arrangör
Göteborgs universitet och Frihamnsdagarna

När länder i allt högre grad riktar sin uppmärksamhet mot havet för att diversifiera sina ekonomier och säkerställa kritiskt tillhandahållande av tjänster, då finns det ett akut behov av att radikalt förändra vårt sätt att tänka och använda havet, bort från en blå tillväxtbaserad strategi och mot en hållbar blå ekonomi.

Detta är särskilt akut i Sverige där vårt förhållande till och beroende av havet har förändrats dramatiskt under bara ett par generationer. Det kräver inget mindre än en omvandling av vårt sätt att tänka runt den marina domänen och de aktiviteter som i allt högre grad används i våra hav, och en bedömning av hur fler mål kan förverkligas mer effektivt och hållbart. En sådan bedömning kräver i sin tur att olika aktörer och agendor möts i en konstruktiv dialog.


Eftersom en större del av samhället har ständigt ökande intressen i havet, är det absolut nödvändigt att vi utvecklar nya former av samarbete mellan intressenter kombinerat med vetenskapsbaserade ekosystembasered förvaltning.

Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2)

Nu startar Mistra Co-Creating Better Blue (C2B2), med visionen en mer hållbar, öppen och demokratisk, blå ekonomi med fler sektorer och fler aktörer och ett hållbart samhälle. C2B2 syftar till att åstadkomma transformativ förändring genom deltagande styrning, stödd av relevanta och insiktsfulla data och kunskap, genom att ge en ny roll till den femdubbla helixen av aktörer i Sveriges blå ekonomin, i processer "från data till kunskap till beslut och handling".

Programmet har utformats specifikt för att leverera ett "samskapat bättre blått" som - genom sin design - består av ett högt utvecklat samarbete med användarna av forskningsresultaten, nämligen de många olika intressenter som är involverade på flera nivåer i deltagande styrning av havet. Tre distinkta vägar kommer att säkerställa att C2B2 framgångsrikt uppnår resultat och effekter: data, människor och system. 

Centralt i C2B2s angreppsätt är LivingLabs samskapande metodik, tillämpad i utvecklingen av tre demonstrerade fall för att initiera transformativa förändringar mot deltagande havsförvaltning, som involverar relevanta sektorer och aktörer i Sveriges tre havsbassänger. C2B2 samlar 13 partners från akademi och forskningsorganisationer, 25 associerade partners från industri och offentlig sektor, samt intressenter från civilsamhället, och kommer aktivt att rekrytera fler aktörer under programperioden.

Läs mer om Göteborgs universitets medverkan på Frihamnsdagarna.