Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillhörighetens gränser: Skildringar av sociolingvistiska erfarenheter i svensk samtidslitteratur

Kultur & språk

Välkommen till ett seminarium där Natalia Ganuza och Maria Rydell presenterar ett påbörjat forskningsprojekt som rör skildringar av sociolingvistiska erfarenheter i samtidslitteratur utgiven på svenska.

Seminarium
Datum
15 mar 2021
Tid
13:15 - 15:00

Medverkande
Natalia Ganuza, Uppsala universitet
Maria Rydell, Stockholms universitet
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Under seminariet presenterar Natalia Ganuza och Maria Rydell ett påbörjat forskningsprojekt som rör skildringar av sociolingvistiska erfarenheter i samtidslitteratur utgiven på svenska. Ett särskilt fokus riktas mot hur språkliga erfarenheter och språklig variation skildras och gestaltas i litteraturen, samt hur dessa erfarenheter tolkas och tillskrivs mening inom verken. Materialet utgörs av exempel hämtade från 65 böcker utgivna under 2000-talet, som följer individer med erfarenhet av flerspråkighet och migration i samtida Sverige.

Natalia Ganuza och Maria Rydell argumenterar för att samtidslitteraturen utgör en relevant källa för att studera sociolingvistiska fenomen och erfarenheter och att den spelar en viktig roll i skapandet och förmedlandet av gemensamma bilder av samtiden. Under seminariet kommer de att presentera preliminära analyser från tre olika delstudier. I den första delstudien riktas fokus mot vilken typ av sociolingvistiska erfarenheter som återkommer i de utvalda verken och vilken roll språk ges i förhandlingar om tillhörighet och gränsdragningar. De kommer också belysa hur olika språkliga resurser förhandlas och tillskrivs värde när sociala relationer skildras och när de fiktiva karaktärerna förflyttar sig mellan olika sociala rum. I den andra delstudien undersöks hur ”den flerspråkiga förorten” representeras och vilka språkliga strategier författarna använder för att indexera språkbruk från förorten och för att skilja detta från andra sätt att använda svenska (till exempel från s.k. ”andraspråkssvenska”). I den tredje delstudien studeras hur språkliga bedömningar – i det här fallet att bli berömd för sina språkkunskaper – erfars som en påminnelse om en tillhörighet som inte kan tas för given och blir ett exempel på hur metaspråkliga kommentarer får betydelse i skapandet av sociala relationer.

Under seminariet önskas diskussioner om hur samtidslitteraturen blir till en arena för att skildra, tolka och ge mening åt sociolingvistiska erfarenheter.