Bild
none
Olofs kröning, kalkmålning från 1400-talets sista fjärdedel, Uppland, Danmark. Upphovsman Albertus pictor.
Foto: Lennart Karlsson, Historiska museet/SHM (CC BY)
Länkstig

‘The Backgrounds and Early Careers of: Swedish Bishops in the Late Middle Ages’

Kultur & språk

Michael Frost, PhD vid Institutionen för litteratur, idé- och lärdomshistoria och religion, Göteborgs universitet. Föreläsningen hålls på engelska. För mer info om seminariet se vår internationella webb.

Seminarium
Datum
17 maj 2022
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Humanisten, J411

Medverkande
Michael Frost, Institutionen för litteratur, idé- och lärdomshistoria och religion, Göteborgs universitet.
Bra att veta
Föreläsningen hålls på engelska. För mer info om seminariet se vår internationella webb.
Arrangör
Medeltidskommittén

Presentation av Michael Frost 

Michael Frost disputerade 2018 vid University of Aberdeen på avhandlingen A Prosopographical Study of Bishops’ Careers in Northern Europe. Hans nuvarande projekt har rubriken The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages och rör biskoparna i den svenska kyrkoprovinsen under senmedeltiden, deras bakgrund, liv och ämbetsutövning. Frost arbetar för närvarande med sitt projekt ’The Backgrounds and Early Careers of Swedish Bishops in the Late Middle Ages’, finansierat av Gustav Adolfs Akademi via Bernadotte Programmet.

Seminariet är öppet för allmänheten. Välkommen!