Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tänka nytt i offentlig upphandling: utblickar mot forskning, praktik och förvaltningspolitik

Samhälle & ekonomi

Emma Ek Österberg, fil dr och docent i offentlig förvaltning, berättar om utvecklingstendenser och aktuell forskning om offentlig upphandling, med särskilt fokus på social hållbarhet.

Föreläsning,
Seminarium
Datum
3 dec 2020
Tid
12:15 - 13:00
Plats
https://gu-se.zoom.us/j/64523562033

Bra att veta
Seminariet är gratis och hålls via Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64523562033

Ingen föranmälan krävs.

Föreläsningen kan komma att spelas in, men då utan att deltagarna syns eller hörs.
Bild
Emma Ek Österberg
Emma Ek Österberg, forskare vid Förvaltningshögskolan
Foto: Henrik Sandgren

Presentationen baseras på ett pågående forskningsprojekt om social upphandling i kommunsektorn och tidigare forskning om offentlig upphandling, beställarrollen och marknadsskapande.

Vill ni läsa mer?

Förändrade roller och framväxande nätverk (pågående forskningsprojekt)

Ek Österberg, Emma (2020). ”Att styra med upphandling – staten som marknadsaktör” I: Ehn, Peter och Sundström, Göran (red.) Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet – en forskningsantologi. Statskontorets rapportserie Om offentlig sektor