Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tamar Abzhandadze – Cognition and activity early after stroke

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
12 nov 2021
Tid
09:00 - 12:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Anders Kottorp, institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet, Malmö.

Betygsnämnd: professor Elisabeth Wentz (ordf.), docent Stefan Winblad och professor Jesper Pettersson (Lunds universitet).

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken kan allmänheten delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Allmänhet som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Skicka dina frågor via e-post till ordföranden för disputationsakten, som läser upp dem för disputanden:
Docent Thomas Skoglund
thomas.skoglund@gu.se