Bild
Länkstig

Kemikalier i våra vatten - vilken forskning behövs för att säkerställa en ren vattenmiljö och säkert dricksvatten år 2099?

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Välkommen till 2021 års SWACCS-workshop som kommer att hållas i Göteborg, i samarbete med FRAM – Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning vid Göteborgs universitet. Temat för årets workshop är "Kemikalier i våra vatten – Vilken forskning behövs för att säkra en ren vattenmiljö och säkert dricksvatten för år 2099?"

Workshop
Datum
15 dec 2021 - 16 dec 2021
Sista anmälningsdag
26 november 2021

Anmälan är stängd.

Workshopen kommer att fokusera på gruppdiskussioner som tar upp framtida behov av övervakning av kemikalier i vatten och biologiska effekter av dessa kemikalier.

Representanter från svenska föreningsföreningar; Svenskt vatten, Havs och Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket kommer att ge sina synpunkter på ämnet. Forskare kommer att presentera pågående forskning. Huvudsyftet med workshopen är att diskutera om vi fokuserar på de allvarligaste problemen med kemikalier i vatten och vilka luckor som behöver fyllas.

Mötet kommer att organiseras som ett hybridmöte så de flesta delarna kommer att vara möjliga att vara med på digitalt. På kvällen den 15e december blir det en workshopmiddag, på egen bekostnad, för mingel och efterlängtat samvaro.

När: 15e december 2021, 11:00 till 16e december 14:00.
Var: Konferenscenter Wallenberg , Medicinaregatan 20A, Göteborg.

OBS: det finns ett begränsat antal platser som täcks av FRAM-centret så vänligen registrera dig direkt för att säkerställa din gratis registrering till workshopen. 

Dag 1 
13:00 - 13:10 : Välkommen från SWACCS and FRAM
13:10 – 13:35: Svenskt vatten – Kenneth Persson
13:35 – 14:00: Aligning strategic priorities and needs for R&D - Bengt Fjällborg, Havs- och vattenmyndigheten
14:00 – 14:10: Paus 
14:10 – 14:35: Livsmedelsverket – Melle Säve-Söderbergh
14:35 – 15:00: Chemicals in water – Thomas Backhaus, Göteborgs universitet
15:00 – 15:20: Paus 
15:20 – 15:45: Does the scientific knowledge reflect the chemical diversity of environmental pollution? – Mikael Gustavsson, Chalmers
15:45 – 17:00: Panelsamtal

Dag 2
8:30 – 9:00: Välkommen och sammanfattning från dag 1
9:00 – 9:20: What’s in the water? – Target and suspect screening of contaminants of emerging concern in raw water and drinking water from Europe and Asia – Rikard Tröger, Sveriges Lantbruksuniversitet
9:20 – 9:40: Levels of µ- and nano- plastics in water - Karin Mattson, Göteborgs universitet
9:40 - 10:00: Endocrine Disruptors – update on the state-of-the-art and future directions– Joelle Rüegg, Uppsala universitet
10:00 – 12:00: Diskussion i arbetsgrupper
12:00 – 12:30: Sammanfattning av arbetsgruppsdiskussion

List of topics for workshop day 2.

  1. Need of additional knowledge regarding dose/response for risk assessment. What data do we have and what is lacking? Do we need more data for specific classes of compounds? Led by Kristina Jakobsson.
  2. Chemical monitoring. Do we have the right tools for analysis, also for relevant detection limits? What is lacking and how do we fill in the gaps? Led by Patrik Andersson.
  3. Biological effect monitoring. Do we have the right tools to assess the effects of chemicals in humans and organisms in the environment? What is lacking and how do we fill the gaps? Led By Joachim Sturve.
  4. Are nano/µ particles, including plastics, a problem in water? What data do we need, for detection and effects studies? Led by Bethanie Carney Almroth.
  5. Effects of mixtures of chemicals. How do we address the effects och chemicals mixtures on biological effects and how do we address the issue when it comes to risk assessment.  Led by Thomas Backhaus.