Hoppa till huvudinnehåll
Image
Länkstig

Kemikalier i våra vatten - vilken forskning behövs för att säkerställa en ren vattenmiljö och säkert dricksvatten år 2099?

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Välkommen till 2021 års SWACCS-workshop som kommer att hållas i Göteborg, i samarbete med FRAM – Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning vid Göteborgs universitet. Temat för årets workshop är "Kemikalier i våra vatten – Vilken forskning behövs för att säkra en ren vattenmiljö och säkert dricksvatten för år 2099?"

Workshop
Datum
15 dec 2021 - 16 dec 2021
Sista anmälningsdag
26 november 2021

Anmälan är stängd.

Workshopen kommer att fokusera på gruppdiskussioner som tar upp framtida behov av övervakning av kemikalier i vatten och biologiska effekter av dessa kemikalier.

Representanter från svenska föreningsföreningar; Svenskt vatten, Havs och Vattenmyndigheten och Livsmedelsverket kommer att ge sina synpunkter på ämnet. Forskare kommer att presentera pågående forskning. Huvudsyftet med workshopen är att diskutera om vi fokuserar på de allvarligaste problemen med kemikalier i vatten och vilka luckor som behöver fyllas.

Mötet kommer att organiseras som ett hybridmöte så de flesta delarna kommer att vara möjliga att vara med på digitalt. På kvällen den 15e december blir det en workshopmiddag, på egen bekostnad, för mingel och efterlängtat samvaro.

När: 15e december 2021, 11:00 till 16e december 14:00.
Var: Konferenscenter Wallenberg , Medicinaregatan 20A, Göteborg.

OBS: det finns ett begränsat antal platser som täcks av FRAM-centret så vänligen registrera dig direkt för att säkerställa din gratis registrering till workshopen. 

Dag 1 
11:00 – 12:00: Start av mötet med introduktion till arbetsgrupper
12:00 – 13:00: Lunch
13:00 - 13:10 : Välkommen från SWACCS and FRAM
13:10 – 13:35: Svenskt vatten – Kenneth Persson
13:35 – 14:00: Aligning strategic priorities and needs for R&D - Bengt Fjällborg, Havs- och vattenmyndigheten
14:00 – 14:25: Livsmedelsverket – Melle Säve-Söderbergh
15:30 – 16:30: Inledande gruppdiskussioner med fika
16:30 – 16:50: Chemicals in water – Thomas Backhaus, Göteborgs universitet
16:50 – 17:10: Does the scientific knowledge reflect the chemical diversity of environmental pollution? – Mikael Gustavsson, Chalmers
17:10 – 18:00: Panelsamtal
19:00: Workshopmiddag på Wallenbergs konferenscentrum, på egen bekostnad

Dag 2
8:30 – 9:00: Välkommen och sammanfattning från dag 1
9:00 – 9:20: What’s in the water? – Target and suspect screening of contaminants of emerging concern in raw water and drinking water from Europe and Asia – Rikard Tröger, Sveriges Lantbruksuniversitet
9:20 – 9:40: Levels of µ- and nano- plastics in water - Karin Mattson, Göteborgs universitet
9:40 - 10:00: Endocrine Disruptors – update on the state-of-the-art and future directions– Joelle Rüegg, Uppsala universitet
10:00 – 12:00: Diskussion i arbetsgrupper
12:00 – 13:00: Lunch
13:00 – 14:00: Sammanfattning av arbetsgruppsdiskussion i plenum och mötesslut