Bild
Bilden visar droger och en spruta.
Foto: Canva
Länkstig

Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Den svenska narkotikapolitiken beskrivs både som framgångsrik och misslyckad. Både tillskyndare och kritiker är överens om att den svenska politiken har unika drag. Vilka är dessa unika drag, och hur har de växt fram? Hur har den svenska narkotikapolitiken förändrats sedan 1980-talet, då målet om ett narkotikafritt samhälle formulerades? Hur förhåller sig svenska politiska beslutsfattare till viktiga internationella trender som harm reduction, avkriminalisering och legalisering?

Webinar
Datum
28 jan 2022
Tid
09:00 - 10:00
Plats
Digitalt seminarium, möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.
Sista anmälningsdag
12 januari 2022

Medverkande
Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Björn Johnson har forskat om narkotikaproblem och narkotikapolitik i mer än 20 år. Han ingick nyligen i den vetenskapliga referensgruppen för Samsjuklighetsutredningen.
Arrangör
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)
Anmälan är stängd.

Varje år dör ungefär 900 personer i Sverige till följd av narkotika- eller läkemedelsförgiftningar, vilket är mycket i jämförelse med övriga Europa. Socialstyrelsen har visat att från perioden 2015 – 2019 är Västra Götaland bland de län i Sverige som är värst drabbat. Det går att förebygga narkotikarelaterade dödsfall och det finns flera utarbetade och evidensbaserade metoder för det. Exempelvis behöver det finnas en god tillgång på läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende och för att förhindra överdoser behövs god tillgång till naloxon, ett läkemedel som häver opioidöverdoser. Självklart behöver vi också arbeta förebyggande, att minska antalet personer som börjar använda narkotika.

CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser

Vad gör vi i Västra Götaland för att minska den narkotikarelaterade döden? Under vårens seminarieserie som CERA bjuder in till kommer vi att möta forskare som på olika sätt belyser frågan om narkotikarelaterad död och skadereducerande insatser både med att presentera forskning men också genom att beskriva konkreta exempel. Under det sista seminariet kommer företrädare från VästKom och hälso- och sjukvård i Västra Götaland, berätta om sina respektive verksamheter och sedan ha en gemensam diskussion om länets utmaningar och vad vi har lyckats bra med. De fyra första seminarierna ges digitalt och det sista seminariet kan både ses på plats och digitalt, allt för att vi hoppas kunna nå så många som möjligt.

28/1 - Svensk narkotikapolitik i förändring (?). Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag

25/2 - Den narkotikarelaterade döden i Sverige. Hur ska vi förstå den och hur är läget i VG-regionen?

25/3 - Naloxonprojektet i region Skåne. Erfarenheter om projektets utmaningar och framgångsfaktorer!

29/4 - Low thresholds and best interests: Legal and ethical issues regarding access to needs exchange for under 18s in Sweden

12/5 - Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?

Målgrupper

Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Ta del av seminarierna i efterhand

Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för anmälan: Karin Hedlund, Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), Västra Götalandsregionen, karin.m.hedlund@vgregion.se

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, katarina.englund@gu.se.