Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Musslor odlade på rep.
Foto: Lars Hestbæk
Länkstig

Studentpresentationer om marina kolonilotter

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT
Samhälle & ekonomi

Hur kan småskalig odling av musslor, alger och annan sjömat bidra till hållbar matproduktion och ökad havsmedvetenhet? Sex studenter presenterar sina master- och kandidatarbeten som tar upp olika aspekter av odlingslotter i havet. Projektledaren Maria Bodin inleder med att berätta om pilotprojektet med marina kolonilotter på Tjärnö marina laboratorium och Joachim Hjerl, grundare av den danska organisationen Havhöst, avslutar med reflektioner och kommentarer.

Webinar
Datum
7 jun 2021
Tid
12:05 - 12:55
Plats
Zoom webinar
Sista anmälningsdag
6 juni 2021

Arrangör
Centrum för hav och samhälle

För bara ett år sedan var det få som köände till konceptet marin kolonilott. Men sedan ett pilotförsök inleddes på Tjärnö marina laboratorium i höstas har intresset varit stort från allmänhet, media, företag och inte minst från studenter som vill undersöka potentialen för kolonilotter i havet. Här presenterar sex av dem vad de har kommit fram till i sina master- och kandidatarbeten.

Länk till webinarium

Presentationerna sänds på Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/66040614947?pwd=WlVGZmRZNEU5NTN6OE9LWUVoTHIrdz09

Presentationer

Lärdomar från pilotförsök med marina kolonilotter

Sammanfattning av pilotförsöket som nyligen avslutades vid Tjärnö marina forskningsstation. 

Maria Bodin, projektledare, Göteborgs universitet. 

 

Vad är en marin kolonilott och hur kan den kopplas till framtidens hållbarhetsmål?

Arbetet handlar om att vi vill definiera vad marina kolonilotter är för något och undersöka potentialen för dem på västkusten kopplat till ekologisk- ekonomisk och social hållbarhet. 

Amanda Angberg Björdén och Malin Hellström Krog, kandidatstudenter, i kulturgeografi Göteborgs universitet.

 

Värdeskapande genom gemensamt nyttjande av havet - En fallstudie av konceptet marina kolonilotter

Syftet med studien är att undersöka vilka värden som skulle kunna genereras av att olika aktörer samarbetar runt att odla ätbara marina råvaror. 

Anna Axelsson, masterstudent i Hav och samhälle, Göteborgs universitet.

 

Tjänsten Blue Garden

Tjänsten Blue Garden introducerar användare till tång, främst som mat, och länkar ihop konsumenter med havsbönder i Sverige. Tjänsten möjliggör enkel tillgång till lokalt odlad tång, samt ökad medvetenhet, kunskap och anknytning till maten.

Sonya Swan, masterstudent i avancerad produktdesign,  Designhögskolan, Umeå universitet.

 

Collective food production as a tool to increase ocean literacy

There is an increasing pressure on certain fish stocks, and increasing ocean literacy among the public through algae tourism could help increase consumption of other foods from the sea. This thesis explores different methods used by actors in the algae tourism industry to teach consumers how to harvest and prepare different types of macroalgae, and suggests tools from behavioural science that could be implemented into programs to help ensure sustainable consumption continues.

Louisa Will, masterstudent i Hav och samhälle, Göteborgs universitet.

 

Seeking kelp for the ocean: algae tourism, ocean literacy and sustainable development

My thesis investigates how blue community gardens increase ocean literacy and specifically looks at sustainable ocean-related behaviors. I found that the two factors social identity and habits were especially important for behaviour change: blue community gardeners usually already have an interest in sustainable consumption and any new behaviors were picked up due to the interaction with other members of the garden.

Alana Carswell, masterstudent i Hav och samhälle, Göteborgs universitet.

 

Reflektioner och kommentarer

Joachim Hjerl, grundare av den danska organisationen Havhöst.