Länkstig

Stolpverkskurs – Nordiska tekniker

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

Lär dig att bygga en traditionell skandinavisk typ av ekonomibyggnad i stolpverk!

Kurs,
Workshop
Datum
20 maj 2024 - 25 maj 2024
Kostnad
6.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF: 5.900:- + moms

Arrangör
Hantverkslaboratoriet och Stolpverk Norden

Många lador och ekonomibyggnader i Sverige är byggda i stolpverk med sperreverk och åsar i takkonstruktionen. Ett stavlinehus med sperreverk är ett enkelt men ändå komplext byggsystem som har använts i Norge sedan mitten på 1800-talet. Byggprocessen innehåller moment som fullskalig utslagning av syllar, remstycken och alla takstolar, men där stolpar och strävor sedan kan masstillverkas efter fasta mått. Det är ett bra och effektivt sätt att jobba på, särskilt om man ska bygga mindre projekt i egen regi, då man med detta system inte behöver göra avancerade konstruktionsritningar för alla delar. Systemet kan även skalas upp till stora lador eller liknande.

På denna kurs kommer vi att tillsammans bygga en liten stolpverkskonstruktion på ca 4x6 meter, där vi använder danska, svenska och norska utslagnings- och layoutmetoder. Kursen inleds med en teoretisk introduktion till ämnet stolpverk med dess olika sätt att bygga på. Under hela kursen kommer det sedan att vara en del praktiska genomgångar av de olika momenten i byggprocessen, som till exempel utslagning och påritning, tillverkning av träförbindningar, dymlingar och till slut en preliminär resning av stommen.

Kursledaren Ulrik Hjort Lassen är författare till boken Bygga i Stolpverk. Han har doktorerat i ämnet hantverk med fokus på påritning av stolpverkskonstruktioner och har även många års erfarenhet av att undervisa i stolpverksteknik på Institutionen för kulturvård i Mariestad. Han driver idag egen firma där han bygger nya stolpverkskonstruktioner och restaurerar och dokumenterar historiska konstruktioner.

Kursmoment:

 • Föreläsning om stolpverk
 • Utslagning på golv, praktisk geometri och användning av referenssystem
 • Påritning med fokus på dansk tradition/line transfer (med möjlighet för genomgång av andra system)
 • Påritning av träförbindningar med mall (bl.a. franskt lås)
 • Tillverkning av traditionella träförbindningar i byggnaden (med möjlighet för övningar)
 • Demonstrationer av hur man arbetar med handverktyg
 • Visning av maskiner som används i modern stolpverksproduktion
 • Resning av stolpverksstommen (om vi hinner klart!)

För dem med mindre erfarenhet finns möjlighet till praktiska övningsuppgifter och träförbindningar, och dem med mer erfarenhet kan gå mer direkt till utslagning och påritning.

Praktisk information:

 • Datum: 20 maj – 25 maj 2023
 • Plats: Kvibergsnäs Landeri, Kvibergsnäs Allé 18, 415 06 Göteborg. OBS! Kurslokalen är en ouppvärmd lada. Ta därför med varma oömma kläder.
 • Arbetstider: 8.30-16.30
 • Mat & fika: Man får själv fixa med fika och lunch (kaffebryggare, spis, micro, kylskåp och frys finns i huset intill och där finns möjlighet att äta medhavd mat på plats eller så kan man åka iväg och käka i närheten. Det finns olika typer av boende i närheten, och detta står man också för själv.
 • Instruktör: Ulrik Hjort Lassen, 0709-99 19 78, uhlassen@outlook.dk
 • Pris: 6.900:- + moms. Medlemmar i Stolpverk Norden eller i branschföreningen Byggnadsvårdsföretagen BVF: 5.900:- + moms.
 • Anmälan: via Hantverkslaboratoriet, Henrik Larsson, henrik.larsson@conservation.gu.se, tel 070-5299941

Preliminärt program:

Måndag 20/5:

 • 9.00; Introduktion till stolpverk; Power Point-presentation om referenssystem och layoutmetoder
 • Genomgång praktisk geometri, utslagning i full skala, utläggning av timmer (övningar – träförbindningar).

Tisdag – fredag 21-24/5:

 • Påritning och tillverkning av syllvarv, stavlinor och raftstock.
 • Sågning och huggning av träförbindningar
 • Utslagning, påritning och tillverkning av takstolar
 • Tillverkning och montage av åsar, knapar och skoftunger
 • Tillverkning av stolpar och strävor
 • Olika typer av praktiska genomgångar

Lördag 25/5:

 • Resning av stolpverksstommen
 • Städning och avslutning

Verktyg:

Ta gärna med följande verktyg till kursen (fetmarkerat = viktigast):

 • Vattenpass och lod
 • Timmermansvinkel (mått 400x600 mm)
 • Passare med två spetsar (gärna utåtriktade), gärna modell lite större som kan öppna upp till 20 cm
 • Smygvinkel
 • Snörslå (helst med vit eller svart färg/krita, så det inte blir fula röda och blå linjer på vårt fina golv)
 • Tumstock och timmermanspenna och eventuellt stållinjal
 • Kniv
 • Vass fogsvans (och klyvsåg om man har)
 • Stämjärn (25-38 mm) och klubba
 • Skruvtvingar
 • Snickaryxa
 • Hammare / liten slägga
 • Borrsväng/borr (16 – 20 mm)
 • Hyvel

Mer information om verktyg finns i boken Bygga i Stolpverk (se nedan).

Litteratur:

Rekommenderas att läsas innan kursen: