Bild
Vy över Göteborg
Har det helt enkelt blivit för dyrt att finansiera en forskare som under några års tid skriver en stadsmonografi på basis av ett omfattande källmaterial?
Foto: Cecilia Sjöberg
Länkstig

Stadsmonografins framtid

Forskning
Kultur & språk
Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

En workshop som belyser stadsmonografin och dess roll såväl inom den akademiska som den lokalhistoriska kontexten idag. Fokus ligger i skärningspunkten mellan vetenskapliga krav, medborgarforskning men också kommunernas marknadsföring ("city branding") där historiska referenser blir en del av en stads varumärke.

Konferens,
Workshop
Datum
30 mar 2023 - 31 mar 2023
Plats
Humanisten, Renströmsgatan 6, Sal J336

Bra att veta
Deltagandet är gratis, men antalet åhörarplatser är begränsat.
Anmäl ditt intresse av att delta i själva workshopen till heiko.droste@historia.su.se.
Arrangör
Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet /Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet.

Mer info om evenemanget

Stadsmonografin har under de senaste decennierna blivit ett alltmer sällsynt inslag i den akademiska forskningen, kanske beroende på att den inte lämpar sig för en projektbaserad forskningsverksamhet som fokuserar nydanande och problemorienterade ansökningar.

Även på lokal nivå har stadsmonografin tappat i betydelse, efter att ha varit en självklar del både av den akademiska forskningen om samhällets utveckling och som en berättelse som förenade medborgarna.

Orsakerna till det minskade intresset är inte lika uppenbara, men gäller kanske även främst de finansiella aspekterna. Det är helt enkelt dyrt att finansiera en forskare som under några års tid skriver en stadsmonografi på basis av ett omfattande källmaterial.

Målgrupp för workshopen

Akademiska forskare, lokalhistoriker samt representanter för de minnesinstitutioner som på kommunal nivå ansvarar för den lokalhistoriska verksamheten, till exempel hembygdsföreningar och stadsmuséer.

Program

Dag 1: Stadsmonografin som vetenskap

13.00: Inledning: Heiko Droste och Christer Ahlberger ”Stadsmonografin som vetenskap”

13.30: Lars Nilsson: ”Stadsmonografins framtid?”

14.00: Göteborgsjubileet: Johannes Daun, Martin Linde, Jan Christensen och Erik Hallberg

14.30: Karl Vesterberg, ”Stadsmonografins framtid. I gränslandet mellan historievetenskap och bildkonst”

15.00-15.30: Kaffe + Fika

15.30: Lena Norberg & Marianne Råberg: ”Lidingö. Ett successivt sätt att bygga en stadsmonografi”

16.00: Per Hallén: ”Göteborgs ekonomiska och sociala historia efter 1990

16.30: Erik Hallberg: ”Stadsmonografin som en blombukett? Olika intressen och idéer hos kommunen, allmänheten respektive forskaren om skrivandet av stadens historia.”

17.00: Karin Gustavsson: ”Helsingborg. Hur närma sig samtidshistorien i ett stadshistoriskt verk?”

17.30-17.45: Bensträckare

17.45-18.15: Paneldiskussion. Moderator: Christer Ahlberger, Heiko Droste, Martin Åberg, Lars Nilsson, Karin Gustavsson

19.00 Middag

Dag 2: Stadsmonografin som medborgarforskning och varumärke

09.00: Kaffe

09.30: Inledning: Stadsmonografin som identitetsskapande genre. Inledare: Christer Ahlberger/Heiko Droste

09.45: Carl Magnus Gagge: 1900-talets arbetslivshistoria i Skinnskatteberg – ett samhälle i Bergslagen

10.15: Roine Viklund, Luleå, finansiering och förväntningar inför arbetet med stadsmonografier

10.45 – 11.15: Kaffe + Fika

11.15: Johannes Daun: ”Stadshistoria via ”stadsindustrier” – konfektionsindustrin som exempel”

11.45: Pablo Wiking-Faria: ”Hallands historia – Gränsland genom tiderna. Om ett lyckat samarbete”

12.15: Avslutande diskussion

13.00: Lunch

Deltagandet är gratis, men antalet åhörarplatser är begränsat.
Anmäl ditt
intresse av att delta i själva workshopen till heiko.droste@historia.su.se.

none

Arrangörer: Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet och Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet

Välkomna!