Bild
Länkstig

14th Congress of Somali Studies International Association, August 2023

Forskning
Hållbarhet & miljö
Hälsa & medicin
Kultur & språk
Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi
Utbildning & lärande

Konferensspråket är engelska, se därför den engelska versionen av evenemanget för mer information (se "International website" i menyn)

Konferens
Datum
8 aug 2023 - 11 aug 2023

Arrangör
Somali National Association i Sverige, Somali Regional Association i Västra Götaland, institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet