Bild
Barn i klassrum
Foto: Sobima
Länkstig

Språkstöd i förskolan genom aktionsforskning – ELSA - modellen i praktiken

Forskning
Utbildning & lärande

I ett praktiknära forskningsprojekt (ULF-projekt) har forskarna Karin Rönnerman och Ann Nordberg tillsammans med två förskolor utvecklat ett språkstödjande arbetssätt med hjälp av aktionsforskning. Arbetslagen har använt sig av ELSA-modellen (Eget Lärande genom Språkstödjande Aktioner) för att identifiera, observera, diskutera och förändra sitt språkstöd i vardagen. Syftet var att ge pedagogerna ett praktiskt verktyg för att medvetandegöra hur de kommunicerar med barnen i syfte att stimulera barnens språkutveckling. Modellen, som är ny i Sverige, är användbar på alla förskolor som vill utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att höja kvaliteten i sitt arbete.

Seminarium
Datum
8 feb 2023
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Sal ej bokad
Ytterligare information
Här kan du delta via
Zoom

Bra att veta
Har du inte möjlighet att delta på seminarierna på plats i Göteborg, kan du delta via Zoom på nätet. Strax innan avsatt tid för seminariet kan du ansluta till seminariets rum via länken ovan.
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet