Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Marianne Eek från Høgskolen i Innlandet, Norge gästar FlerSvA lunchseminarium för att tala om användningen av språkhjälpare i andraspråksutbildning för nyanlända vuxna med kort skolbakgrund.

Seminarium
Datum
13 okt 2021
Tid
12:00 - 13:30
Plats
Online via Zoom. Länk meddelas senare.

Medverkande
Marianne Eek, Høgskolen i Innlandet
Arrangör
Institutionen för svenska språket

Voksne nyankomne med liten skolebakgrunn som skal lære et andrespråk har ofte ikke noe felles kommunikasjonsspråk med læreren og skal i mange tilfeller lære å lese og skrive for første gang. I denne forelesningen presenterer jeg et doktorgradsprosjekt der jeg utforsker hvilken betydning bruk av språkhjelpere, eller flerspråklige assistenter, kan ha i andrespråksundervisning for voksne nyankomne som har begrenset skolegang fra hjemlandet.

Klasseromsobservasjon viser at språkhjelpere bidrar til at språkinnlærere kan delta aktivt i klasserommet, og at det blir mulig å jobbe kontrastivt i språkinnlæringen. Intervjuer med deltakere belyser dessuten at språkhjelperens tilstedeværelse har betydning for voksne nyankomnes grunnleggende behov for trygghet, forståelse og anerkjennelse. Undersøkelsen gir innblikk i sammenhenger mellom andrespråkslæring og en rekke forhold som kan knyttes til identitet, kapital og ideologi, og Nortons teori om språklæring, identitet og investering har fungert som en fortolkende linse for å undersøke slike sammenhenger (Norton, 2013). Dette dreier seg blant annet om subjektposisjoner språkinnlærere får eller tar i klasserommet, om deres språklige kapital anerkjennes og om mulighetene for å tilegne seg ny språklig kapital, og om ulike språkideologier som er i spill. Selv om undersøkelsen belyser hvordan språkhjelpere og lærere bidrar til at deltakerne i større grad blir del av praksisfellesskapet i klasserommet, peker den også mot utfordringer med å bli del av praksisfellesskap utenfor klasserommet. Undersøkelsen gir innblikk i både subjektiverende og marginaliserende prosesser som kan knyttes til andrespråkslæring.