Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språk, makt och identitet

Utbildning & lärande

Seminarium med Josefina Eliaso Magnusson, filosofie doktor i tvåspråkighet.

Seminarium
Datum
2 dec 2021
Tid
10:00 - 12:00
Plats
zoom

Under seminariet kommer jag att presentera min senaste forskning om flerspråkiga unga vuxna i Sverige och hur de använder och reflekterar kring sina språkliga resurser. Det övergripande syftet har varit att undersöka hur språk förändras, används och får innebörd för individer som befinner sig i diaspora. Med ett etnografiskt tillvägagångssätt har det varit möjligt att belysa detta, antingen genom studiet av de unga vuxnas tal om sina erfarenheter av språk i olika sammanhang eller genom användning av olika sätt att tala i interaktion med andra. Den komplexa och varierade språkanvändning som följt med migration och globalisering synliggörs. Vidare framkommer att språket som bärare av ideologiska föreställningar är kopplat till fysiska platser som tillskrivs olika symbolisk status. 

 

Avhandlingen finns att läsa här: Språk, diaspora, makt. Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige.

 

Seminariet arrangeras av Utbildningssociologiska kollegiet tillsammans med forskningsmiljön KRUF vid IDPP, och äger rum på Zoom (för länk mejla alexandra.soderman@gu.se)