Länkstig

Sorry, shit och wow samt ett antal andra interjektioner med engelskt ursprung: pragmatiska lån i tre nordiska samtidsordböcker

Kultur & språk

Lexfrasseminarum med Hans Landqvist och Emma Sköldberg, Inst. för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, GU

Seminarium
Datum
6 dec 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Zoom

Arrangör
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

På seminariet presenterar vi en kvalitativ och komparativ fallstudie av interjektioner med engelskt ursprung och specifika pragmatiska funktioner. Först beskriver vi hur sådana interjektioner hanteras i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) jämfört med Den Danske Ordbog (DDO) och Det Norske Akademis ordbok (NAOB). Denna del av seminariet kan därmed sägas ha en metalexikografisk karaktär. Därefter föreslår vi hur vissa andra interjektioner, som ännu inte ingår i SO, kan hanteras i en uppdaterad utgåva av ordboken. Förslagen utgår från ett antal centrala informationskategorier i ordboksartiklar. Denna del av seminariet har därmed inriktning mot praktiskt lexikografiskt arbete. Slutligen uppmärksammar vi att hanteringen av interjektioner i ordböcker är relaterade till ordboksprojekts tillgång till olika slags korpusar. Även publiceringskanal och beskrivningsmodell/-tradition för aktuell ordbok har betydelse för hur den här typen av ord behandlas i lexikografiska verk.