Länkstig

Sofia Sandgren – Klinisk och immunologisk uppföljning av induktionsterapier vid multipel skleros

Forskning
Hälsa & medicin

Halvtidsseminarium vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Seminarium
Datum
3 feb 2022
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Fysiologens konferensrum, Medicinargatan 11 - eller via Zoom
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Halvtidsseminarium

Granskningskommitté: Katja Laakso (ordf.), Sofia Frändberg och Björn Holmberg

HuvudhandledareJan Lycke

 

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt. Välkommen att delta via länk: