Länkstig

Sofia Ljunggren – Cognitive, emotional and psychosocial functions after resective epilepsy surgery

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
25 maj 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Ia Rorsman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund.

Betygsnämnd: professor Kristina Jakobsson (ordf.), docent Ylva Östby (Oslo) och docent Asgeir Jakola.

Bra att veta

Disputationen sker på svenska.

Disputationen streamas online via Zoom Webinar:

Den som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Ordföranden för disputationsakten, professor Anja Smits, läser upp dem för disputanden. Skicka dina frågor via funktionen "Q&A", i Zoom Webinar.