Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slutseminarium - Johanna Andersson (via Zoom)

Samhälle & ekonomi

Avhandlingens titel: ''Det angår. Sexualitet, sexuell hälsa och socialt arbete''

Seminarium
Datum
16 sep 2020
Tid
13:15 - 16:00
Plats
Via zoom

Bra att veta
Den som vill vara med vid seminariet kan skicka anmälan med e-post till Lyudmyla.Khrenova@gu.seAvhandlingen syftar till att studera gränsdragningar som görs i förhållande till sexualitet och sexuell hälsa som en privat eller samhällsangelägen fråga inom ramen för det politiska arbetet och det kliniska sociala arbetet. Med samhällsangelägenhet avses i det här fallet det tänkbara kollektiva intresset av aspekter i den enskilda individers kön- och sexualliv. Dessa gränsdragningar har för avsikt att studeras i relation till det offentliga åtagandet att värna befolkningens hälsa och livsvillkor i egenskap av en välfärdsstat. Studiet av detta genomförs på två sätt, dels genom en text- och policyanalys av två av statens offentliga utredningar (SOU) och dels med hjälp av en experimentell vinjett- och enkätstudie inom socialtjänstens individ och familjeomsorg.

Johanna Andersson är doktorand vid institutionen för socialt arbete.
Ordförande: Mikaela Starke, professor vid inst. för socialt arbete
Opponent: Charlotta Holmström, professor vid Malmö universitet