Bild
Fartyg på havet
Länkstig

Skydd av djuphavens biologiska mångfald och det nya globala havsavtalet

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

I detta Sea and Society Talk utforskar Thomas Dahlgren och Niels Krabbe det globala havsavtalets betydelse, innehåll och dess potentiella inverkan på bevarandet av djuphavens biologiska mångfald.

Webinar
Datum
24 okt 2023
Tid
12:05 - 13:00
Plats
Zoom webinar

Bra att veta
Föreläsningen hålls på engelska.
Arrangör
Centrum för hav och samhälle

Efter mer än ett decennium av intensiva förhandlingar nådde FN en historisk milstolpe i mars 2023 med ett nytt globalt avtal för att skydda marin biologisk mångfald i internationella vatten. Nu står Sverige inför utmaningen att implementera detta ambitiösa avtal, som inkluderar åtgärder för att minska miljöpåverkan och etablera marina skyddade områden i det öppna havet. Under seminariet ger talarna sina perspektiv på avtalet och dess betydelse.

Bild
Porträttfoto Thomas Dahlgren
Thomas Dahlgren, Institutionen för marina vetenskaper

Om talarna

Thomas Dahlgren är forskningsprofessor och docent vid Norwegian Research Centre NORCE och Göteborgs universitet samt svensk representant i Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources vetenskapsråd. Han är expert på marin biologisk mångfald med tonvikt på bentiska ryggradslösa djur och har arbetat mycket med användningen av molekylär teknik för att bedöma biologisk mångfald i marina miljöer. Dahlgren är för närvarande engagerad i studien av påverkan på den marina miljön från industriell verksamhet, inklusive djuphavsgruvdrift, vindkraftsparker till havs, olje- och gasutvinning och vattenbruk.  

Bild
Porträttfoto på Niels Krabbe
Niels Krabbe, Juridiska institutionen

Niels Krabbe är postdoktor i internationell rätt med särskild inriktning mot marin förvaltning och reglering av biodiversitet, klimat och naturresurser inom internationell havsrätt och miljörätt. Han har omfattande erfarenhet från arbete med havsrättspolicy. Som kansliråd i Utrikesdepartementets folkrättsgrupp var han involverad i slutförhandlingarna av FN:s globala havsavtal (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction) och han ledde under det svenska EU-ordförandeskapet arbetet i EU:s rådsarbetsgrupp för havsrätt (COMAR). Såväl hans forskning som undervisning bygger på kombinationen av perspektiv från akademi och policy.

Om Sea and Society Talks

Sea and Society Talks en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen.

Länk till webinar

Länk till webinariet skickas ut efter anmälan.