Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En läkare går i en sjukhuskorridor
Länkstig

SILF webinar: Staten, professionen, folket och SKR - hur skapar vi en god och ändamålsenlig styrning av vården?

Samhälle & ekonomi

Webbaserat tvärvetenskapligt seminarium tisdagen den 9 mars kl 12.00-14.00 i samarbete mellan Svenska Infektionsläkarföreningen, Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs universitet och Svenska Läkaresällskapet.

Seminarium
Datum
9 mar 2021
Tid
12:00 - 14:00
Plats
Zoom

Program

1. Inledande presentationer kl 12.00-13.00

Moderator: Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

Professionsföreträdares erfarenhet av statlig och regional styrning av vården
Helena Rexius, tidigare verksamhetschef, överläkare, sjukhusstrateg med ansvar för nationell högspecialiserad vård, och Magnus Gisslén, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad kännetecknar god samhällsstyrning (”good governace”)

Jon Pierre professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Vilka är riskerna för det ”sociala kontraktet” med den nuvarande ordningen?
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

2. Paneldiskussion med föredragshållare och inbjudna gäster (kl 13.00-14.00)

Moderator: Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen

Medverkande: Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Jon Pierre professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Lena Dillner, verksamhetschef, Karolinska Universitetssjuhuset, Karin Pukk Härenstam, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kvalitetsdelegation, Helena Rexius, tidigare verksamhetschef, överläkare, sjukhusstrateg  med ansvar för nationell högspecialiserad vård, och Magnus Gisslén, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Diskussionsämnen:

  • Vilka är riskerna med ”okonventionell” statlig styrning av hälso- och sjukvården och SKR:s stora inflytande i styrningen och utförandet?
  • Vad skiljer statlig styrning av hälso- och sjukvård i de nordiska länderna?
  • Vad är orsaken till myndigheternas försvagade ställning? Hur kan den professionella kompetensen stärkas på myndighetsnivå med bibehållen demokratisk insyn och politisk påverkansmöjlighet?
  • Vilken roll spelar det regionala självstyret och det stora antalet regioner? Hur väl fungerar det demokratiska systemet med regionalval för att utkräva ansvar?
  • Hur återställer vi en god samhällsstyrning (”good governance”)  i den svenska hälso- och sjukvården?
  • Frågor från deltagarna.