Bild
Snödroppar
Länkstig

Seminarium om ämnesintegrering i yrkesutbildning

Utbildning & lärande

Välkommen på ett digitalt seminarium arrangerat av Kollegiet för yrkeskunnande.

Seminarium
Datum
20 mar 2023
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Zoom
Ytterligare information
Länk till
Zoom-mötet

Medverkande
Ingrid Henning Loeb
Hanna Knutsson
Anna Hagström
Christina Wallin
Bra att veta
Ingen anmälan krävs – länk till mötet hittar du här ovanför.
Arrangör
Kollegiet för yrkeskunnande

Om seminariet

Forskning om ämnesintegrering i yrkesutbildning är sparsam men inte desto mindre viktig. Panican och Paul (2019) skriver i en forskningsöversikt om svensk yrkesutbildning att ämnesintegrering bidrar till elevers kunskapsutveckling och motivation. De ger också exempel på studier som visar hur språk- och matematikkunskaper blir en integrerad del i yrkesutbildningen, även utan ämnesintegrering. I gymnasieskolans läroplaner antyds förväntningar på ämnesintegrering.

Förväntningarna uttrycks bland annat som att samverkan mellan skolämnen ska tillvaratas (Lpf70), att rektor har ansvar för att möjliggöra samverkan mellan lärare (Lpf94) och samarbete över ämnesgränser (Gy2000), samt att gymnasiegemensamma ämnen kontextualiseras i yrkesprogrammen (Gy11). Samtidigt visar forskning att ämnesintegrering varken är enkelt att åstadkomma eller en väl utvecklad praktik i yrkesutbildningarna.

Panican och Paul (2019, s. 46) drar slutsatsen att det behövs organisatoriskt stöd för att skapa långsiktig samverkan och att beröringspunkterna mellan olika ämnen behöver bli synliga för lärarna själva. Samverkan behöver utgå från yrkesprogrammets helhet, vilket betyder att de olika ämnenas kunskapsintressen blir sekundärt utan att ämnena för den skull har en sekundär betydelse i utbildningen.

Seminariet ger en inblick i pågående forskning och aktuella exempel på ämnesintegrering. I den avslutande diskussionen ser vi gärna att du som deltagare delar med dig av dina insikter och erfarenheter.

Varmt välkommen!

 

Referens

Panican, A., & Paul, E. (2019). Svensk gymnasial yrkesutbildning – en framgångsfaktor för en effektiv övergång från skola till arbetsliv eller kejsarens nya kläder? Svenska ESF-rådet. 

Program

Varje presentation följs en av 5 minuter lång frågestund.

  • 13.00–13.05: Välkomna
  • 13.05–13.35: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i yrkesutbildningIngrid Henning Loeb, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet ger exempel från några olika forskningsprojekt i vuxenutbildningen och i gymnasieskolan.  
  • 13.40–14.10: Matematikundervisning på yrkesprogram – ett pågående doktorandprojekt. Hanna Knutsson, doktorand vid institutionen för didaktik och didaktisk profession, Göteborgs universitet, presenterar en bakgrund till studien, tidigare forskning om matematik i yrkesutbildning, och en beskrivning av hur studien kommer att genomföras. Studien handlar om geometriuppgifter för yrkesprogram och dess innehåll i relation till hur geometri används i ett yrkessammanhang. 
  • Paus
  • 14.20–14.50: Ämnesintegrering i Naturbruksutbildning. Anna Hagström, legitimerad lärare i biologi, naturkunskap och matematik som är förstelärare för ämnesintegrering vid Naturbruksskolan Sötåsen och Christina Wallin, legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska som är förstelärare för ämnesintegrering vid Axevalla hästcentrum berättar om sitt och övriga lärares arbete för att skapa sammanhang och helhet för eleverna. 

Om Kollegiet för yrkeskunnande

Kollegiet för yrkeskunnande är en mötesplats för forskare och andra med intresse för yrkesutbildning i skola och arbetsliv. Läs mer på kollegiets webbsida.