Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Seminarium i Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik

Utbildning & lärande

Girma Berhanu, Ingemar Gerrbo, Göran Söderlund, Ernst Thoutenhoofd, Gunilla Westman Andersson, alla verksamma vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga Fakulteten på Göteborgs Universitet.

Seminarium
Datum
15 feb 2021
Tid
15:00 - 16:45
Plats
Webbseminarium i Zoom

Specialpedagogik För Lärande - Utvärdering av projektet

Specialpedagogik för lärande (SFL) är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket som bygger på en form av kollegialt lärande där deltagande lärare, med stöd av handledare och webbaserat material, diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågeställningar. Fortbildningen är uppbyggd i moduler och ger lärarna möjlighet att reflektera över egen och andras undervisning, pröva nya vägar för en inkluderande undervisning, samt ge och få kollegial återkoppling. GU har av Skolverket fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av SFL 2018/19. Syftet är att ge en bild av på vilka sätt insatsen kan ha påverkat skolor och lärare i riktning mot en undervisningskultur som i högre grad präglas av ett inkluderande perspektiv. Utvärderingen visar att SFL-deltagandet ökade lärarnas förtroende för att kunna uppnå en mer inkluderande undervisningspraxis. Insatsen som helhet uppskattades av deltagarna. En tydlig effekt av SFL-insatsen är att den bidrog till att ge lärare ett större (själv)förtroende och en större tilltro till den egna förmågan att i högre grad kunna inkludera fler elever i den ordinarie undervisningen, särskilt i kraft av förstärkt kollegialt samarbete och lärande. 

Här finner du rapporten för mer information: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/67206

 

Länk till mötet: Zoom-rum-kollegiet
Passcode: ILS

Varmt Välkomna!

Thomas Barow, ordförande

Helena Josefsson, sekreterare