Bild
Illustration över akvarium.
Foto: GAJD Arkitekter
Länkstig

Sea and Society Day 2022

Forskning

Välkommen till det årliga evenemanget för Centrum för hav och samhälles medlemmar! Årets evenemang kommer att fokusera på profilområdet UGOT Ocean och vägen framåt. Forskare från olika fakulteter och institutioner kommer att dela med sig av sin forskning genom korta presentationer som illustrerar den inspirerande mångfalden inom området havsrelaterad forskning vid Göteborgs universitet. Dagen avslutas med en specialguidning i Sjöfartsmuséet och akvariet.

Konferens
Datum
20 dec 2022
Tid
13:00 - 18:00
Plats
Sjöfartsmuséet, Karl Johansgatan 1, Göteborg
Sista anmälningsdag
11 december 2022

Arrangör
Centrum för hav och samhälle

UGOT Ocean är ett av fem profilområden som har utsetts av Göteborgs universitet att ingå i en ansökan till Vetenskapsrådet 2023. 

Under Sea and Society Day kommer vi att fokusera på processen framåtwill focus on the processes forward for the profile area application.

Agenda

13:00-13:20  Welcome and Introduction to UGOT Ocean Profile Area

Per Knutsson, Director, Centre for Sea and Society

13:20-13:30 Information about the VR and UGOT process 

13:30-14:15 Short Presentations of Identified Areas of Strength within UGOT Ocean

Global Ocean Change and Resilience

14:15-14:45 Break

14:45-15:25  Short Presentations of Identified Areas of Strength within UGOT Ocean

Transformative Ocean Governance and Management

Innovative and Sustainable Ocean Use

15:25-15:40 Åbo Academy University presents their Profile Area "Sea"'

15:40-16:00 Open Discussion and Action Plan

Marina Panova, Deputy Director, Centre for Sea and Society

16:00-17.30 Exclusive guided tour at the re-opened Maritime Museum & Aquarium

17:30-  Mingle with snacks and refreshments