Länkstig

Sansan Hua: "Arsenic-induced protein aggregation and toxicity in Saccharomyces cerevisiae"

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet Naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation
Datum
30 sep 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Sal M106 K Isaksson, Inst. för medicin, Medicinaregatan 16, Göteborg

Titel

"Arsenic-induced protein aggregation and toxicity in Saccharomyces cerevisiae"

Opponent

Professor Alexander Buchberger, Department of Biochemistry, Biocenter, University of Würzburg, Germany

Betygsnämnd

  • Universitetslektor Kristina Jonas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms universitet
  • Docent Elin Esbjörner Winters, Institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
  • Docent Per Widlund, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet

Ersättare

Docent Mikael Molin, Institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Ordförande

Universitetslektor Anne Farewell, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet