Bild
Försättsblad från översättning, 1798
Försättsblad från översättning från 1798. Bilden är beskuren.
Foto: Litteraturbanken
Länkstig

Samtidsrelevans och sensibilitet. Om konsten att översätta klassiker

Kultur & språk

Hur kan man genom översättning av klassiker samtidigt bevara textens tidstypiska drag och förhålla sig till nutidens språk? Hur skapar man ett eget rum i sin översättning utan att för den skull rata tidigare översättningar av samma text? Och vem var egentligen den hemliga översättaren som redan 1798 översatte Wollstonecrafts resebrev?

Föreläsning
Datum
7 okt 2022
Tid
20:00 - 21:30
Plats
Glashuset, HDK-Valand, ingång från Chalmersgatan 4, 411 35 Göteborg

Under denna öppna föreläsning berättar Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria, om sitt arbete med att översätta en rad klassiker som John Stuart Mill, Edgar Allan Poe, Osar Wilde och Virginia Woolf. Mansén är aktuell med Mary Wollstonecrafts Brev från en resa i Sverige, Norge och Danmark, i översättning och med inledning och kommentarer, som utkom på Ellerströms i september 2022.

Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten, och utgör samtidigt en del av magisterutbildningen i litterär översättning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.