Bild
Översikt över vimmel på Bokmässan
Foto: Niklas Maupoix
Länkstig

Samhällsvetare på Bokmässan

Populärvetenskap
Samhälle & ekonomi

En rad forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten deltar i olika arrangemang under Bokmässan.

Seminarium
Datum
28 sep 2023 - 1 okt 2023

28 september

Den konstruktiva journalistiken

När alltfler väljer bort traditionella medier har många dragit slutsatsen att det beror på nyhetsjournalistikens konfliktfokus. Som en motkraft har flera redaktioner börjat arbeta med så kallad konstruktiv journalistik, med fokus mer på lösningar än problem.
Läs mer i Bokmässans program
 

Akademisk frihet – och cancelkultur på universitet?

Finns det cancelkultur vid norska och svenska universitet, och hur ser den i så fall ut?
Läs mer i Bokmässans program
 

Kan vi lita på opinionsundersökningarna?

Opinionsundersökningar får stort medialt utrymme och tar mycket plats i samhällsdebatten. Men är de verkligen tillförlitliga, trots att de bygger på väletablerade samhällsvetenskapliga metoder?
Läs mer i Göteborgs universitet kalender

 

29 september

Pennskaftet, envetenheten och striderna

Från Elin Wägner, Märta "Quelqu’une" ­Lindqvist till Ester Blenda Nordström och Bang.
Läs mer i Bokmässans program
 

Skicka nudes- en riskfylld möjlighet?

Ungefär en av tio högstadieelever har någon gång skickat nakenbilder på sig själv. Det kan vara riskfyllt – men är också ett sätt att utforska sin sexualitet. 
Läs mer i Bokmässans program
 

Vetenskap eller praktisk erfarenhet – vad ska styra inom omsorgen?

Insatser inom vård och omsorg ska grunda sig på ”evidens”: vetenskap och beprövad erfarenhet. Men ibland finns ett glapp mellan den objektiva vetenskapen, personalens erfarenhet och brukarens vardag. 
Läs mer i Göteborgs universitets kalender
 

30 september

Välkommen till kaosförmedlingen

Vilka är bäst på att förmedla erfarenheter av samhällskriser, trauman, bristtillstånd? Poeterna, serieskaparna, romanförfattarna, forskarna eller journalisterna?
Läs mer i Bokmässans program
 

Mitt ansvar för yttrandefrihet och demokrati

Hur ska vi synliggöra betydelsen av enskilda medborgares insatser för en demokratisk utveckling? 
Läs mer i Bokmässans program

 

Protesterna i Israel. Varför, hur och vad står på spel? 
Israel har sett de största protesterna i landets historia sedan den högerextrema regeringen ledd av Benjamin Netanyahu tillträdde vid makten. Hur ska vi förstå det som pågår i Israel? 
Läs mer i Bokmässans program


Är Kuba världens hållbaraste land?
Vad händer om man tar ett vedertaget mått på mänsklig utveckling och sätter ihop det med ett mått på miljöpåverkan? En märklig skara länder kvalar in som världens mest hållbara. 
Läs mer i Bokmässans program

Vad är sant i samhällsvetenskapen?

Vissa forskningsresultat som vi tidigare trodde var sanna har visat sig svåra att upprepa.
Läs mer i Göteborgs universitets kalender