Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sabrina Doering – lnternalizing problems in childhood and adolescence: predictive, etiological and neurodevelopmental aspects

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
17 dec 2021
Tid
09:00 - 12:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Maj-Britt Rocio Posserud, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge

Betygsnämnd: professor Lena Hartelius (ordf.), professor Stefan Hansen och docent Johan Lundin Kleberg (Karolinska Institutet).

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken kan allmänheten delta på distans via streaming. 

Allmänhet som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Skicka dina frågor via e-post till ordföranden för disputationsakten, som läser upp dem för disputanden:
Professor Margda Waern
margda.waern@gu.se